ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน


ผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 1
นายกลับ ส่งศรี
ครูใหญ่

ผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 1
นายกลับ ส่งศรี
ครูใหญ่

ผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 1
นายกลับ ส่งศรี
ครูใหญ่